2015/10/11

yesterday birthday
Kiedy liście przybiorą żółtawo-pomarańczowy kolor, moje stopy zaczynają marznąć w nocy mimo ciepłych skarpetek, a w moim pokoju za dnia pachnie waniliową świeczką ( jakby miało mnie to coś ogrzać.. ) to wiem, ze już prawie są moje urodziny! Wczoraj świętowałam je mi.in. z moją przyjaciółką w towarzystwie naszego ulubionego poziomkowego wina. Chciałabym by humor jaki mi dopisywał nie opuszczał mnie w ciągu najbliższego roku! Kolejne wpisy, mniej prywatne - niebawem! xo

When the leaves will take the yellow-orange color, my feet are starting to get cold at night despite warm socks, and my room for the day smells vanilla candle (if it had something to warm me ..) I know that's almost my birthday! Yesterday they celebrated the including among other things with my friend at our favorite wild strawberry wine. I would like to append new humor which I never left me during the next year! Subsequent entries, less private - soon! xo

3 komentarze: