2014/11/15

dzky. backpack


blouse second hand / jeans second hand / vest Wrangler / backpack dzky. 


Podobno sami siebie znamy najlepiej. Ciekawa teza jednak na pewno spotkaliście się z sytuacją kompletnie odwrotną. Kiedy w złości nie znany Ci człowiek obrzucając Cię obelgami w korku samochodowym trafił z jakąś celną uwagą, kiedy mama wytykała wam wasze brudy albo zebraliście komplement od przypadkowej osoby w barze. Cały czas możemy zbierać informację o tym jacy jesteśmy. Ja dostając urodzinowy prezent od moich przyjaciółek dowiedziałam się jak dobrze mnie znają i jak drobiazgowa jestem. Worek z dzisiejszego wpisu to jeden z najbardziej trafionych prezentów w moim życiu. Oglądając Project Runway kibicowałam Maciejowi Sieradzkiemu i mimo chodem w rozmowie kiedyś "przy okazji" rzuciłam, że chciałabym mieć od niego jako pierwszego polskiego projektanta jakiś drobiazg, t-shirt czy coś w tym stylu. Oszalałam kiedy dostałam ten worko - plecak na urodziny od dziewczyn! A jak wam się podoba? 

Supposedly themselves know best. Interesting thesis but certainly met the situation completely reversed. When anger is not known to you man throwing insults you hit a car in a traffic jam with some customs attention, when my mother reproached you have gathered your dirty laundry or a compliment from a random person at the bar. All the time we collect the information about who we are. I am getting a birthday present from my friends I found out how well they know me and how meticulous I am. Backpack of today's entry is one of the most trafiony gifts in my life. Watching Project Runway cheering Maciej Sieradzky and despite the plunge in an interview once "accidentally" threw, I'd like to have him as the first Polish designer some trifle, a t-shirt or something like that. I supposed when I got this backpack for my birthday from the girls! And how do you like?

8 komentarzy: