2014/07/01

new month new video

 

Nowy miesiąc i nowy filmik! Wspomniałam w ostatnim wpisie, że chce popracować nad swoim kanałem na YouTubie. Mam w planach częstsze nagrywanie, prace nad jakością i naukę nowych technik obróbki. Do tego wszystkiego chce poszerzyć tematykę swoich filmików o tagi. Jeśli macie pomysły na to jaki mogłabym stworzyć filmik proszę napiszcie to w komentarzach! Miłego oglądania!

A new month and a new video! I mentioned in the last post that wants to work on his channel on YouTube. I plan to frequent the recording, the quality of work and learning new processing techniques. To all want to expand the subject matter of their videos on tags. If you have any ideas on how I could create a video please write it in the comments! Enjoy watching!
P. S. The movie only in Polish.

1 komentarz: